Gerechtsdeurwaarderskantoor

Over de Vest

 

Röntgenlaan 39
Forum Fontanus
2719 DX Zoetermeer

Postbus 7255
2701 AG Zoetermeer

Telefoon  079 341 51 10
Telefax    079 342 15 53
Contact   info@overdevest.nl

 

ABN-AMRO

Rek nr. 46.15.51.500

 

IBan:

NL91ABNA0461551500

 

Openingstijden:

maandag tot en met vrijdag

08.30 uur tot 12.30 uur 

13.30 uur tot 17.00 uur


Gerechtsdeurwaarderskantoor Over de Vest

 

 

Ondernemen is risico’s lopen. Maar als verstandig ondernemer beperkt u die risico’s natuurlijk graag tot een minimum.

Vooral als het gaat om financiële risico’s, want juist op dat gebied wilt u zekerheid. U hebt een produkt of dienst geleverd en wilt, heel vanzelfsprekend, uw beloning incasseren.

Het liefst zo snel mogelijk. Soms verloopt dat proces echter moeizaam. En blijft u zitten met een vordering waarvan u zich afvraagt of er ooit wel betaald gáát worden. In zo’n geval kunt u een beroep doen op gerechtsdeurwaarderskantoor Over de Vest. Want wij trachten een vordering zo snel mogelijk te innen. En zorgen er in uw belang graag voor, dat het aantal moeilijk inbare vorderingen zo klein mogelijk blijft."Omdat u alles behalve verlies wilt incasseren"